Přeskočit na navigaci

Recyklace plastů - žlutý kontejner na plasty

Na této stránce bychom Vám rádi přiblížili postup v rámci recyklace plastů. Naleznete zde rady o tom, co patří do žlutého kontejneru aj. zajímavé informace.

Co patří do žlutého kontejneru

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly z CD disků, polámané plastové věci. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Co nepatří do žlutého kontejneru

Do žlutého kontejneru naopak nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky. Do žlutých kontejnerů by neměly přijít ani výrobky z PVC. To sice je samotné dobře recyklovatelné, ale špatně se poznává a zpracovatelé běžných druhů plastů ho nechtějí.

Jak se plasty recyklují?

Plastové věci se od sebe liší chemickým složením, tvarem, barvou. Proto se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET lahve, nádobky, fólie, pěnový polystyren. Výsledkem tohoto procesu jsou pak balíky slisovaných plastů, které již mají stejné chemické složení a dopravují se ke zpracovatelům, kteří se specializují na konkrétní druhy plastů.

Dotřiďovací linka

V dotřiďovací lince se z plastů ručně vybírají mj. PET lahve, nádobky, fólie, pěnový polystyren, které budou samostatně zpracovány.
FOTO: archiv EKO-KOM

Regranulát

Výsledkem recyklace plastů bývá ve většině případů tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů.
FOTO: archiv EKO-KOM

Výsledkem recyklace plastů bývá ve většině případů tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů. Plasty se totiž většinou vyrábějí z malých peciček materiálu (granulátu), který se zahřívá a pak vytlačuje do forem. Regranulát je vlastně stejná vstupní surovina, která ale nebyla vytvořena z ropy, nýbrž z vytříděného odpadu. Regranuláty z odpadních plastů najdeme ve většině nových plastových výrobků. Třeba v PET lahvích je použito 1030 % regranulátu ze starých PET lahví. Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic, případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací.

Některé směsi plastů se zpracovávají na hotové výrobky, např. stavební a zahradní prvky, jako jsou ploty, zatravňovací dlažba či zahradní kompostér. Z plastů se vyrábějí také vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy. Z plastových sáčků, fólií nebo tašek se vyrábějí opět fólie nebo se stávají součástí alternativního paliva pro cementárny a další provozy.


Lis na pet lahve

Copyright © 2010 Praktický lis na pet láhve | WWW prezentace | Partneři: www.ekomb.cz